Krav och ansökan

Auktorisationen för Rostskyddsmålning har krav som gäller för att bli Auktoriserad.

Auktorisationen för Rostskyddsmålning har krav som gäller för att bli Auktoriserad. Kraven revideras kontinuerligt för att uppfylla lagar och förordningar samt motsvara marknadens generella behov. Kontinuerligt med ett intervall på max tre år görs också uppföljningar på att Auktoriserade företag upprätthåller den kravnivå som är föreskriven.

Kraven utgörs av både tekniska och ekonomiska krav för att ge så god stabilitet i utförandeledet som möjligt.

Krav

Ansökningshandlingar

Grundkontroll

Auktorisation för rostskyddsmålnings Riktlinjer för Kvalitetssystem