Styrelsen

Styrelsen i Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening består av sju ledamöter, en ordförande och tre representanter från beställare respektive entreprenörer. Styrelsen utses för ett år i taget på föreningsstämman. Auktorisation för Rostskyddsmålning har antagna stadgar och regelverk för styrelsens arbete.

Kontaktpersoner

Ordöfrande

Lars Svedje

LSCAB
Ramsätrav. 198, 387 94 Borgholm

Björn Uppfeldt

Suppleant

MVR
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar

Beställare

Mikael Nielsen

Vattenfall Vattenkraft
Åkersbergsvägen 8, 461 88 Trollhättan

Krister Henningsson

Södra Cell Värö
432 86 Väröbacka

Hannah Nilsson

Öresundsbron
Box 4278, 203 14 Malmö

Roger Karlsson

Suppleant

Sweco Energuide AB
Kungsgatan 53, 461 53 Trollhättan

Conny Lundholm

Suppleant

Stora-Enso
814 81 Skutskär

Företag

Jan Gardemyr

MPA Strandbergs
Box 377, 891 27 Örnsköldsvik

Jan-Åke Sörensen

Fyra ESS Entreprenad
Grundbergsvägen 13, 461 39 Trollhättan

Tord Nilsson

TS Industrilackering AB
Industrivägen 12, 311 32 Falkenberg

Pär Göransson

Henry Allt i Allt AB
Ängholmsvägen 12, 471 41 Rönnäng

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
Inkomna motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar skall per post eller e-post tillställas medlemmarna senast 1 vecka före föreningsstämman.

Se även

Om oss
Regelverk
Stadgar