Utbildning

Certifierad Yt- och Rostskyddsmålarutbildning

Utbildningar inom Yt- och Rostskyddsbranschen är under utveckling.

En del utbildningar såsom Diplommålare, FROSIO utbildning har funnits i många år.

Här kommer det inom kort att skrivas om olika utbildningsmöjligheter och var man hittar mer information om dessa utbildningar.

Certifierad Yt- och Rostskyddsmålarutbildning

Auktorisationen ger utbildning till certifierad yt- och rostskyddsmålare (tidigare benämnd Diplomålarutbildning). Förkunskapskrav för att erhålla certifiering som yt- och rostskyddsmålare enligt dokument nedan.

Kurstillfällen till Yt- och Rostskyddsmålare

2-6 december 2019 i Trollhättan
Mars/april 2020

Anmälan

Intagningskrav

Yt- och Rostskyddsmålning

Branschen har bildat ett branschråd i samarbete med stålbyggnadsföretagen där centrala frågor för branschen kan diskuteras. Deltagarna i branschrådet består av branschens aktörer, myndigheter och organisationer. Lokaliserad viktig fråga för branschen är kompetensförsörjningsbehovet avseende utbildning.