Utbildning

Certifierad Yt- och Rostskyddsmålarutbildning

Utbildningar inom Yt- och Rostskyddsbranschen är kompetenshöjande

En del utbildningar såsom Certifieringsutbildning och FROSIO utbildning har funnits i många år.

Här beskrivs olika utbildningsmöjligheter och var man hittar mer information om dessa utbildningar.

Certifierad Yt- och Rostskyddsmålarutbildning

Auktorisationen ger utbildning till certifierad yt- och rostskyddsmålare (tidigare benämnd Diplomålarutbildning). Förkunskapskrav för att erhålla certifiering som yt- och rostskyddsmålare enligt dokument nedan.

Kurstillfällen till Certifieringsutbildning:

Planerade utbildningsställen vintern/våren 2024:
Uddevalla / Trollhättan
Västerås
Örnsköldsvik

Anmälan

Intagningskrav

YH-utbildning

Branschen har bildat ett branschråd i där centrala frågor för branschen kan diskuteras. Deltagarna i branschrådet består av branschens aktörer, myndigheter och organisationer. Lokaliserad viktig fråga för branschen är kompetensförsörjningsbehovet avseende utbildning. Branschen medverkar kontinuerligt i den för branschen framtagna utbildningen Ytskyddsspecialist www.ya.se För nästa aviserade kursstart se https://ya.se/yrkeshogskola/ytbehandlingsspecialist-distans-2/?location=vasteras