För beställare

Anlita ett auktoriserat företag för att erhålla en rostskyddsmålning med hög kvalitet och rätt livslängd

Den vanligaste metoden att skydda järn från att rosta är att rostskyddsmåla konstruktionen.

Arbetet med rostskyddsmålning styrs av såväl teknik, kemi, ekonomi som lagar och förordningar i en komplicerad process.

Genom att anlita auktoriserade rostskyddsmålningsföretag ska beställaren känna trygghet i att ett granskat kvalitetssystem finns som styr verksamheten. Kraven för auktorisation säkerställer att auktoriserade företag har rätt kompetens, utrustning och förutsättningar för att utföra arbetet under kontrollerade former. Kraven finns för att uppnå ställda kvalitetskrav. Normgaranti lämnas för det utförda arbetet om ingen annan garanti avtalats.

Genom att anlita ett auktoriserat företag finns därför förutsättningar för att erhålla en rostskyddsmålning med hög kvalitet och rätt livslängd.

Normgaranti för rostskyddsmålning