Om oss

Metallförstörelse är ett omfattande problem i ett industriellt samhälle. Inom metallförstörelse svarar rost för den mest kända förstörelsen.

Auktorisation för rostskyddsmålning

Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt.

För att säkerställa att god kunskap finns inom rostskyddsområdet finns Auktorisation för Rostskyddsmålning. Auktorisationen är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav på utförare.

Felaktigt utförd ytbehandling kan förstöra värden som är mycket större än själva ytbehandlingskostnaden. På denna hemsida finner du information om:

  • Fristråleblästning.
  • Bortsning.
  • Målning med pensel och rulle av 1- och 2 komponentsfärger.
  • Högtryckssprutning av 1- och 2 komponentsfärger.
  • Sprutning med konventionell utrustning.

Se även

Styrelsen
Regelverk
Stadgar