Yträtt kommer att bli under hösten 2017 och även våren 2018

Att beställa och utföra ytskyddsbehandling är inte alltid lätt. Det är viktigt att planera jobbet korrekt redan i idéstadiet för att resultat och ekonomi skall bli det förväntade. Mycket tid och pengar spills idag i onödan genom felaktigt utförda jobb. Frågan, ”Varför blev det så här?” ställs oftare i ytbehandlingssammanhang. Välkommen till en utbildning i yträtt där du får ta del av erfarenheter gjorda kring ytbehandling.

Branschen har länge sett ett behov av införa hjälpmedel för att ytbehandlingsprojekt skall bli rätt. Kom och lär dig vad begreppet Yträtt innefattar. Du kommer under en eftermiddag få ta del av och bidra med erfarenheter gjorda inom projekt rörande ytbehandling. Du får lärdom om frågeställningar och erfarenheter som gör att tidplaner och planeringar hålls och vilka krav som skall ställas för att få förväntat resultat. Regelverken som finns kring ytbehandling kommer att beröras övergripande och du kommer att få information om hur man undviker tvister.

  • Utbildningen vänder sig till dig som planerar, ansvarar och köper in ytbehandling.
  • Utbildningen är anpassningsbar beroende på tillämpning, förtag mm
  • Utbildningsplats kan arrangeras efter önskemål.

Kom in med intresseförfrågan till info@rostskyddsmalning.se