Yträtt Utbildning 2017-03-20

Att beställa och utföra ytskyddsbehandling är inte alltid lätt. Det är viktigt att planera jobbet korrekt redan i idéstadiet för att resultat och ekonomi skall bli det förväntade. Mycket tid och pengar spills idag i onödan genom felaktigt utförda jobb. Frågan, ”Varför blev det så här?” ställs oftare i ytbehandlingssammanhang. Välkommen till en utbildning i yträtt där du får ta del av erfarenheter gjorda kring ytbehandling.

Anmäl dig här

Läs mer här